ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นายเจษฎา บัวแดง 820472303022 J&T Express-ems Oct 14, 2020 102020000002
มาดี แก้วทานัง 820408919772 J&T Express-ems Sep 09, 2020 092020000001
ชไมพร 820334882614 J&T Express-ems Jul 17, 2020 14:58 072020000001
พรสิตรา วงศ์เขียว 820301463671 J&T Express-ems Jun 23, 2020 062020000008
ชไมพร พนรัตน์ 820296062261 J&T Express-ems Jun 19, 2020 062020000007
พชรพร ขวัญเมือง 820276617311 J&T Express-ems Jun 05, 2020 062020000003
ฐิติภัสร์ นุชิตเกียรติสกุล 820243306116 J&T Express-ems May 13, 2020 052020000002
พรสิตรา วงศ์เขียว 820235482581 J&T Express-ems May 08, 2020 052020000001
ผกามาศ ผ่องใส 820212373993 J&T Express-ems Apr 22, 2020 042020000017
ปาริชาต จงจิตรนันท์ 820212374656 J&T Express-ems Apr 22, 2020 042020000018
ศิริพร มักคะลม 820196216000 J&T Express-ems Apr 10, 2020 042020000009
คุณณัฐกานต์ ขันคำ 820196231330 J&T Express-ems Apr 10, 2020 042020000007
นางศิริพร มักคะลม 820196216000 J&T Express-ems Apr 10, 2020 042020000008
สลินลา 820193736526 J&T Express-ems Apr 08, 2020 042020000004
ราตรี ประโลมรัมย์ 820192218801 J&T Express-ems Apr 07, 2020 042020000005
ratri 820190512433 J&T Express-ems Apr 06, 2020 042020000003
ทวีวรรณ มากรม 820186897994 J&T Express-ems Apr 06, 2020 042020000002
วิมลรัตน์​ ​กระแส​สิงห์​ 820186900551 J&T Express-ems Apr 03, 2020 042020000001
มะนิดา จำปาเงิน 820181468050 J&T Express-ems Mar 30, 2020 032020000003
ชื่อลูกค้า : นายเจษฎา บัวแดง
Tracking number : 820472303022
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : มาดี แก้วทานัง
Tracking number : 820408919772
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ชไมพร
Tracking number : 820334882614
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2020 14:58
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : พรสิตรา วงศ์เขียว
Tracking number : 820301463671
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : ชไมพร พนรัตน์
Tracking number : 820296062261
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000007
ชื่อลูกค้า : พชรพร ขวัญเมือง
Tracking number : 820276617311
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : ฐิติภัสร์ นุชิตเกียรติสกุล
Tracking number : 820243306116
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : พรสิตรา วงศ์เขียว
Tracking number : 820235482581
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : ผกามาศ ผ่องใส
Tracking number : 820212373993
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000017
ชื่อลูกค้า : ปาริชาต จงจิตรนันท์
Tracking number : 820212374656
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000018
ชื่อลูกค้า : ศิริพร มักคะลม
Tracking number : 820196216000
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐกานต์ ขันคำ
Tracking number : 820196231330
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : นางศิริพร มักคะลม
Tracking number : 820196216000
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : สลินลา
Tracking number : 820193736526
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : ราตรี ประโลมรัมย์
Tracking number : 820192218801
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : ratri
Tracking number : 820190512433
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : ทวีวรรณ มากรม
Tracking number : 820186897994
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : วิมลรัตน์​ ​กระแส​สิงห์​
Tracking number : 820186900551
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : มะนิดา จำปาเงิน
Tracking number : 820181468050
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
Powered by MakeWebEasy.com