Fish Collagen

Fish Collagen

Fish Collagen, collagen hydrolyzed, collagen peptides ใครดีกว่ากัน?
คอลลาเจนคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นสายยาว มีลักษณะเป็นสายเกลียวที่มีหน่วยโมเลกุล เกี่ยวพันกันมากมาย โดยปกติทั่วไปผิวหนังจะมีคอลลาเจนเป็นโครงสร้างอยู่จำนวนมาก 
เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะมีการสูญเสียคอลลาเจนทำให้เกิดปัญหาริ้วรอยนั่นเอง ซึ่งการที่คอลลาเจนมีลักษณะเป็นสายยาวแบบนี้ร่างกายจึงไม่สามารถดูดซึมได้ทันที ต้องนำคอลลาเจนมาผ่านกระบวนการย่อยสลาย( Hydrolyzed) คอลลาเจนจึงจะแตกตัว ออกมาได้ จนได้เป็นกรดอะมิโนขนาดเล็กที่ชื่อว่า คอลลาเจนเปปไทด์ (Collagen peptide) ที่ร่างกายสามารถดูดซึม และนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้

การเรียกชื่อ collagen จึงเรียกได้ 3 ลักษณะ คือ
1. เรียกจากแหล่งของ collagen เช่นจากผิวหนังของลูกวัวเรียก Bovine, จากหมูเรียก Equine หรือ Porcine, หรือจากปลาทะเลน้ำลึก 
2. เรียกจากกระบวนการย่อยสลาย collagen จะเรียกว่า collagen Hydrolyzed
3. เรียกจากผลลัพธ์สุดท้ายที่ผ่านกระบวนการย่อยสลาย collagen แล้ว จะเรียกว่า คอลลาเจนเปปไทด์ (Collagen peptide) ดังนั้นจะเรียกอย่างไรก็ไม่มีความแตกต่างกัน

Powered by MakeWebEasy.com