ระบบมาตรฐานการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือนีโอ กรุ๊ป ผลิตในโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP จากคณะกรรมการอาหารและยา ในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง , อาหารเสริม และ สมุนไพร                         

วัตถุดิบด้านสมุนไพร ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต Speciality Natural Product (SNP) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริม BOI ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการผลิตของบริษัท Noveon , USA

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการทดสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เรื่องการระคายเคืองต่อผิว จากสถาบัน DermScan ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการเชื่อถือทั่วโลก 


Powered by MakeWebEasy.com